" Het is fantastisch wanneer midden in een dorp dit project, door iedereen gedragen, gerealiseerd wordt. " Erica Terpstra

Open dialoog met Noord Limburgse bestuurders

Paul Terpstra, Sjaak Smits en Roger Engelberts hebben namens het bestuur van De Brink deelgenomen aan een Open Dialoog met wethouders van onder meer de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Gennep en Peel & Maas. Deze dialoog was opgezet door Synthese onder het thema ‘Frontlijnwerkers en verbinders, als aanjagers van gemeenschapsinitiatieven’. In de catacomben van het Parkhotel in Horst aan de Maas is deze miniconferentie gestart met de film van De Brink waarin we onze visie etaleren. Daarna werd er aan de hand van een aantal dilemma’s stevig gediscussieerd. Vanuit Ottersum werden de volgende dilemma’s naar voren gebracht:

  • Beleidsmakers proberen burgers te verleiden tot actieve inzet bij de voorbereiding en uitvoering van hun plannen. Burgers daarentegen ontwikkelen maatschappelijke initiatieven wanneer een onderwerp hun na aan het hart ligt en zij denken een bepaald doel te kunnen verwezenlijken. Zo botst de systeemwereld van de gemeente vaak met de leefwereld van de burger.
  • Door verantwoordelijkheid te delen maak je het resultaat groter. Wil je betrokken burgers, betrek ze dan.

Aan de hand van een goede discussie en meningsvorming kwamen bestuurders en burgers daarmee tot goede reflectie en beter wederzijds begrip.