" Met veel genoegen en plaatsvervangende trots heb ik jullie nieuwsbrief gelezen. Hartstikke goed, jullie zijn geweldig bezig! Veel sukses, Erica Terpstra " Erica Terpstra

De Brink landelijk voorbeeld in Den Haag

Op 8 oktober is een delegatie van het bestuur van Sport- & Speelstraat de Brink genodigd om in Den Haag een ‘powertalk’ te houden voor een nationaal publiek. Een powertalk is een ‘verhaal waar je kracht van krijgt’, aldus de organisatie. De organisatie van Kracht in NL vond De Brink een lichtend nationaal voorbeeld van zelfsturing en burgerparticipatie. Daarom was De Brink één van de voorbeelden rond de Parade van initiatieven. Minister Spies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opende De Parade met de officiële introductie van Kracht in NL. Click hier voor de prachtige Haagsche animatie van ruim 1 minuut waarin ook Ottersum genoemd wordt. Tijdens deze nationale manifestatie Kracht in NL, ‘do worry, be happy’ hebben Sjaak Smits en Paul Terpstra een presentatie gegeven over strategie, aanpak en tactiek achter De Brink, inclusief alle mislukkingen en leermomenten.  

 

KADER Kracht in NL

Kracht in NL gelooft in een energieke samenleving met mensen, die in elkaar investeren, in hun wijk, stad, land, hun werk en hun idealen. Social en Economy Transformers met ideeën, oplossingen en initiatieven. Die samen het initiatief nemen voor een betere samenleving. Moderne Nederlanders, van buurtwerker tot CEO. Van wethouder tot wetenschapper. Van ambtenaar tot ondernemer. Van bakker tot bestuurder.

Deze fundamentele verandering van cultuur en gedrag vraagt om vertrouwen en aandacht van burgers en bedrijven. En om een overheid die ruimte geeft en faciliteert.

De uitdaging van Kracht in NL is deze veerkracht in de samenleving professioneel en structureel zichtbaar maken, aan te moedigen en te verbinden. Kracht in NL heeft de ambitie uit te groeien tot een erkende en slagvaardige community. En daarmee een actuele bron te zijn voor overheid, bedrijfsleven, kenniscentra, kapitaalverschaffers, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Een nieuwe samenleving en economie wordt daarmee zichtbaar. Een samenleving gericht op slim combineren, eigen kracht en menselijke maat. Click op www.krachtinnl.nl voor meer info.