ANBI sectie

Naam: Stichting Sport- en Speelstraat de Brink

Fiscaal nummer: 8512.04.747

Contactgegevens: zie elders op deze website

Bestuurssamenstelling: zie elders op deze website

Doelstelling: De Stichting heeft als doel het in stand houden van de Sport- en Speelstraat, hetgeen moet leiden tot het bewegen, spelen en ontmoeten van de jeugd in Ottersum, alles met een structureel karakter, een en ander om op deze wijze ter plaatste onder andere de sociale samenhang en verkeersveiligheid te stimuleren, de jeugd in staat te stellen zich op een verantwoorde wijze zich te bewegen en zicht thuis te kunnen voelen, alsmede de bereikbaarheid te kunnen verbeteren.

Beleidsplan: Zie hiervoor de doelstelling van de stichting. High-profile evenementen voor 2014 zijn de Rockacademy in juni 2014 en de Niersdal Survivalrun in september 2014.

Beloningsbeleid:  Bestuursleden van de stichting komen conform geldende belastingwetgeving en bij besluit van het stichtingsbestuur van januari 2010 in aanmerking voor een belastingvrije vergoeding van maximaal € 150 per maand en op jaarbasis niet meer dan € 1.500. Tot op heden heeft geen van de bestuursleden van de stichting deze vergoeding uit laten betalen door de stichting en zal daar over de afgesloten boekjaren ook geen aanspraak op maken.

Verslag uitgeoefende activiteiten: zie elders op deze website

Financiële verantwoording: Financiële_verantwoording_2011-2012.pdf

 

Get the Flash Player to see this player.