ANBI sectie

Naam: Stichting Sport- en Speelstraat de Brink

Fiscaal nummer: 8512.04.747

Contactgegevens: zie elders op deze website

Bestuurssamenstelling: zie elders op deze website

Doelstelling: De Stichting heeft als doel het in stand houden van de Sport- en Speelstraat, hetgeen moet leiden tot het bewegen, spelen en ontmoeten van de jeugd in Ottersum, alles met een structureel karakter, een en ander om op deze wijze ter plaatste onder andere de sociale samenhang en verkeersveiligheid te stimuleren, de jeugd in staat te stellen zich op een verantwoorde wijze zich te bewegen en zich thuis te kunnen voelen, alsmede de bereikbaarheid te kunnen verbeteren.

Beleidsplan: Zie hiervoor de doelstelling van de stichting. High-profile evenement is de Niersdal Survivalrun.

Beloningsbeleid:  Het bestuur van de stichting krijgt geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten. Zij kunnen voor hun bestuursactiviteiten uitsluitend hun onkosten declareren en ontvangen geen bovenmatig vakantiegeld. Voorts ontvangen zij geen vrijwilligersvergoeding voor hun bestuursactiviteiten. Vrijwilligers van de stichting komen conform geldende belastingwetgeving en bij besluit van het stichtingsbestuur van januari 2010 in aanmerking voor een belastingvrije vergoeding van maximaal € 150 per maand en op jaarbasis niet meer dan € 1.500. 

Verslag uitgeoefende activiteiten: zie elders op deze website

Financiële verantwoording: Financiële_verantwoording_2020.pdf