" In Ottersum #Gennep onder de indruk van Sport en Speelstaat. Burgers maken het verschil voor de jeugd #Limburgtour http://pic.twitter.com/BuLcE2qQ " Dhr. Theo Bovens (Commissaris der Koningin van de provincie Limburg, op twitter)

Welkom!

 

 

Vrijwilligers Sport- en Speelstraat De Brink BEDANKT!!!

 

Het burgerinitiatief Sport en Speelstraat De Brink bestaat ruim 15 jaar. In 2009 openden we met elkaar deze plaats waar Ottersum trots op is. Daar waar Nederland de participatie-maatschappij en vitale dorpen en wijken hoog in het vaandel heeft staan, gaat ons burger-initiatief Sport- en Speelstraat De Brink stoppen. Het is niet anders.  Er is geen opvolging en de Gemeente Gennep trekt de stekker er uit door de jaarlijkse bijdrage ten gunste van vervanging van materialen stop te zetten.

 

De meer-waarde van de inzet van vrijwilligers weegt in haar ogen niet op tegen de kosten. 

Het bestuur van sportenspeelstraatdebrink  heeft afgelopen jaar in goed overleg met Gemeente Gennep, Directie Basisschool de Brink en bestuur Lijn ‘83, geprobeerd de meerwaarde stevig onder de aandacht te brengen. Er bleek echter zowel bij de Basisschool als de Gemeente Gennep onvoldoende draagvlak om hier samen de schouders onder te zetten en bijvoorbeeld kleine onderhoudstaken als bladvegen etc. te verzorgen. Door deze situatie heeft het bestuur haar taken per 1 januari 2021 overgedragen aan Afd. Beheer en Onderhoud van de Gemeente Gennep. Concreet betekent dit het volgende:

 

  • Het bestuur zal vanaf nu niet meer zorgen voor klein onderhoud en stopt als aanspreekpunt voor onderhoudszaken. U kunt hiervoor terecht bij de Gemeente Gennep.
  • Het bestuur stopt met de activiteiten en activatie van de Club van 31; Ouders van de dag, Toezicht(h)ouders van de dag voor degene die daar nog actief zijn. Deze taken worden niet overgenomen.
  • Het bestuur is geen aanspreekpunt meer voor buurtbewoners als het gaat om de lusten en de lasten van de Sport- en Speelstraat. Voor positieve feedback, maar ook voor overlast ten gevolg van geluid, vandalisme, hangjeugd o.i.d. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente Gennep.

 

U kunt hiervoor terecht bij https://www.gennep.nl/inwoners-ondernemers/melding-doen_42375/#

Wat mag u nog wel van ons verwachten?

 

We gaan een andere rol aannemen:

 

  • Wij zullen in een kleinere vorm als initiatiefnemers activiteiten en evenementen blijven aanjagen en ondersteunen. Denk daarbij aan de Rock Academie, Ottersummmum, en de Niersdal Survivalrun. Daarnaast zal het vervangingsaanvragen als het gaat om speel/sportmiddelen vanuit de Gemeente Gennep of wijkbewoners in behandeling nemen indien er aanleiding is om een beroep te doen op “Beheer onderhoud en vervangingsreserve Sport- en Speelstraat de Brink”. Vanzelfsprekend, gezien de gemeenschapsmiddelen die hiermee gemoeid zijn in afstemming met Gemeente Gennep.

 

De Gemeente Gennep heeft het initiatief genomen om de bijdrage stop te zetten en het beheer over te nemen. Er zijn inmiddels gesprekken opgestart met de dorpsondersteuner en DAG Ottersum om te kijken naar het vervolg. Het bestuur kijkt met belangstelling uit naar de ontwikkelingen en bedankt alle sponsoren, vrijwilligers ambassadeurs die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor Sport- en Speelstraat de Brink.

 

Tot slot: We zijn super trots op de realisatie en resultaat van Sport en Speelstraat de Brink en willen alle betrokken vrijwilligers nu en in de afgelopen jaren  danken voor de inzet!

 

Wilt u reageren op dit bericht:

Info@sportenspeelstraatdebrink.nl

 

 

Paul Terpstra

Voorzitter Stichting Sport en Speelstraat de Brink

06 547 507 26

www.sportenspeelstraatdebrink.nl

 

 

 

Opening van het Urban Sport Parcours uitgesteld

 

 

De opening van het Urban Sport Parcours op de Brink Ottersum op Zaterdag 11 april 2020 is uitgesteld..

Op een later te bepalen datum zal de opening alsnog plaats gaan vinden.
Bij deze feestelijke opening presenteren we gave demo's:

  • Freerunshow door Dave Hogenboom Ninjaparcours Disciplines
  • Survivalrun Clinics door Joey Bakker Primates
  • Obstaclerun door Rick Urban eigenaar Urban Sky Obstacles
  • Calisthenics door Amber Daemen Maghenry Nahr Nederlands Kampioen Calisthenics

Aansluitend verzorgen ze clinics, zodat je de fijne kneepjes van de sport kunt leren.

 

Dave Hogenboom

 

Joey Bakker

 

Rick Urban

 

Maghenry Nahr

 

 

 
 
Informatie Niersdal Survivalrun
 

Klik hier voor meer informatie...